CINDY HARTMAN

Gz-psycholoog

Aan de Universiteit Leiden ben ik afgestudeerd als psycholoog, waarna ik een post-masteropleiding heb gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast ben ik aanvullend geschoold in schematherapie (SFT), EMDR en affectfobietherapie (AFT). Ik heb ervaring met het uitvoeren van uitgebreide persoonlijkheidsdiagnostiek en met classificerend onderzoek (naar bijvoorbeeld ASS of AD(H)D). Mijn werkwijze, zowel in de diagnostiek als in de behandeling, kenmerkt zich door een persoonsgerichte benadering en houding. Het in gezamenlijkheid onderzoeken, ervaren en serieus nemen van de eigen gedachten, gevoelens en behoeften staat centraal. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan en andere keuzes of gedragspatronen mogelijk worden.

Ik ben BIG geregistreerd (29928725025) en ben daarmee gehouden aan de beroepscode voor psychologen. Bij de volgende beroepsverenigingen ben ik daarnaast aangesloten: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NIP/NVGzP) en Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Voor informatie over mijn werkwijze, aanmelden en vergoedingen kunt u meer lezen op mijn website www.hartmanpsychologie.nl. De praktijk is geopend op vrijdag. Voor vragen kunt u contact opnemen per mail info@hartmanpsychologie.nl.