Fiona Sie


Fiona SIe

Klinisch psycholoog-psychotherapeut

In 1996 ben ik afgestudeerd als Psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 2002 ben ik geregistreerd kinder- en jeugdpsychotherapeut en GZ-psycholoog. Ik heb acht jaar als speltherapeut gewerkt bij RIAGG Rijnmond in Vlaardingen/Schiedam. Van 2005-2012 had ik in Delft mijn eigen praktijk Spelenderwijs, voor kind- en jeugdpsychotherapie. In 2012 heb ik de registratie Klinisch Psycholoog behaald en ben ik gaan werken als behandelcoördinator bij GGZ Rivierduinen, afdeling eetstoornissen Ursula in Leidschendam. Sinds januari 2019 ben ik actief met mijn eigen praktijk voor psycho-diagnostiek en medische psychologie, Praktijk Sie. Ik verricht psychologisch onderzoek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen, zoals intelligentieonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek, ADHD, Autisme en persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast behandel ik mensen met een chronische ziekte, als zij acceptatieproblemen hebben of op zoek zijn naar een nieuw evenwicht in hun leven. In mijn werk vind ik het belangrijk om te begrijpen hoe iemand in elkaar zit. Hoe komt het dat je de dingen doet zoals je ze doet? De inzichten die hieruit volgen kunnen je helpen om op een andere manier met de dingen om te gaan. En ze kunnen een goede indicatie geven welke behandeling het meest geschikt voor je is.

Lidmaatschappen en registraties

Ik ben lid van Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten (NVP), Vereniging voor Kind- en Jeugd Psychotherapie (VKJP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ik ben supervisor van VKJP en NVP.

BIG-nummer Psychotherapeut: 99058723916

BIG-nummer Klinisch Psycholoog/ GZ-psycholoog: 79058723925

AGB-code: 94004121

Contracten met zorgverzekeraars

Ik ben lid van 1NP die contracten met alle zorgverzekeraars heeft. U kunt mij vinden op www.1NP.nl Praktijk Sie.