Lette van Mosel

Gz-psycholoog & Psychotherapeut

 

 

Na mijn afstuderen aan de master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden in 2015 ben ik aan de slag gegaan als psycholoog bij een middelgrote praktijk in Amsterdam. Hier heb ik van 2016 tot 2018 eerst mijn opleiding tot GZ-psycholoog en vervolgens van 2019 tot 2022 de opleiding tot psychotherapeut kunnen doen. Met veel plezier ben ik in juli 2023 gestart met mijn eigen praktijk in Leiden. Ik heb een brede interesse in uiteenlopende problematiek en behandelmethoden bij volwassenen, maar heb gaandeweg met name affiniteit met het psychodynamische denken ontdekt en ontwikkeld. 

 

In mijn praktijk in Leiden bied ik psychotherapie aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. Hierbij ga ik er vanuit dat de klachten of problemen die iemand ervaart niet op zichzelf staan, maar het product zijn van bewuste, maar vaak ook onbewuste patronen in het denken en voelen. In een therapie gaan we samen op zoek naar deze aanvankelijk nog verborgen gedachten en gevoelens en naar de samenhang met de achtergrond, omgeving en context. Hierdoor kunnen de eigen emoties, verlangens, dromen en talenten beter worden gekend, begrepen en tot expressie gebracht. Ik richt me op het opbouwen van een vertrouwde relatie met elkaar, waarbinnen we samen de binnenwereld kunnen verkennen en onderzoeken wat zich daarvan in het contact met elkaar openbaart.

 

Aanbod

In mijn praktijk bied ik behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met verscheidene psychische klachten en problemen. U kunt hierbij denken aan somberheid, angsten en paniek, piekeren, onverwerkte trauma’s en rouw, gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid, identiteitsvragen, eenzaamheid, moeite in de omgang met emoties en impulscontroleproblemen. Ook kunnen mensen bij mij terecht die langdurig vastlopen in verschillende gebieden van hun leven, zoals opleiding en werk, sociaal contact en intieme relaties en zij die het niet goed lukt om voldoende zingeving of voldoening in het leven te vinden.

 

Ik bied zowel behandeling binnen de ‘Basis GGZ (BGGZ)’ – een korte behandeling voor lichte tot matige, niet complexe klachten – als binnen de ‘Gespecialiseerde GGZ’ (SGGZ) – een langer durende en meer specialistische behandeling voor ernstige, hardnekkige en/of complexe problematiek. Ik maak in mijn behandelingen voornamelijk gebruik van individuele psychodynamische psychotherapie, ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd, maar maak ook gebruik van affectfobietherapie en EMDR. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot klachtgerichte trajecten.

 

Contra-indicaties

In mijn zelfstandige praktijk kan ik helaas niet iedereen de juiste of voldoende hulp bieden. Ik ben bijvoorbeeld alleen onder werktijden bereikbaar en beschik niet over een mogelijkheid tot crisisopvang. Mensen die hulp zoeken voor onderstaande problematiek, kan ik dan ook niet behandelen in mijn praktijk:

  • Aanwijsbare crisisgevoeligheid, bijvoorbeeld blijkend uit suïdidepogingen of zelfbeschadiging in de voorgeschiedenis of eerdere psychiatrische opnames.
  • Aanwijzingen voor of eerdere gestelde diagnoses bipoloriteit en psychotische stoornissen.
  • Ernstige eet- of verslavingsproblematiek.
  • Aanwijzingen voor antisociale persoonlijkheidsproblematiek, bijvoorbeeld blijkend uit vroegere detentie of contact met justitie.
  • Ernstige psychosociale problematiek, bijvoorbeeld forse beperking in het dagelijks functioneren.

 

Aanmelding

U kunt zich bij mij aanmelden door een mail te sturen naar info@lettevanmoselpsychotherapie.nl. Ik plan altijd eerst een korte telefonische kennismaking in om samen in te schatten of u goed bij mij op uw plek bent voor de hulp die u zoekt en om u op de hoogte te brengen van de praktische procedure van het starten en de kosten die zijn verbonden aan een behandeling. 

 

Tarieven en vergoedingen

Voor mijn consulten hanteer ik de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of bij gecontracteerde zorg de tarieven zoals in het contract met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Voor het jaar 2023 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: 

  • Eno Zorgverzekeraar (hieronder vallen ook Salland, ZorgDirect en HollandZorg)
  • DSW (hieronder vallen o.a. ook StadHolland, BeterZorg en inTwente)
  • Caresq (hieronder vallen ook EUCARE en Aevitae (EUCARE))
  • A.s.r. (hieronder vallen o.a. ook Ditzo en DeAmersfoortse)
  • Zilveren Kruis (hieronder vallen o.a. ook Interpolis, FBTO, de Friesland en Aevitae (Avéro Achmea) 

 

Registraties

GZ-psycholoog: BIG 89925078325

Psychotherapeut: BIG 19925078315

Agb-code hulpverlener: 94104929

Agb-code praktijk: 94067506

KvK-nummer: 89590311

Daarnaast ben ik lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP).

 

Contactgegevens en werktijden

 

Mijn praktijk is geopend voor afspraken op de volgende uren:

Maandag 13.00-21.00

Dinsdag 08.30-17.00

Woensdag 08.30-17.00

Vrijdag 08.30-15.00

 

Mail: info@lettevanmoselpsychotherapie.nl

Telefoon: 06-83498744 

 

Praktijkwebsite: www.lettevanmoselpsychotherapie.nl

 

.